Karaisalı ile Jabrayil Belediyeleri ‘Kardeş’ Oldu

  • Yazının Tarihi: 8 Kasım 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Karaisal? ile Jabrayil ilçesi aras?nda karde? ?ehir protokolü imzaland?.

Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Ba?kan Yard?mc?s? Valeh Hac?yev imza töreninde bir konu?ma yaparak, 2016 y?l?n?n Nisan sava?lar?nda  Azerbaycan Ordusunun zaferinden, Cocuk Mercanl? kentinin yeniden kurulmas?ndan, göçmenlerin 24 y?l sonra kendi yurtlar?na dönü?ünden bahsetti.

Cebrail ?lçe ?cra Kurulu Ba?kan? Kamal Hasanov, Azerbaycan-Türkiye dostlu?u ve karde?li?ini iki devlet bir millet oldu?unu vurgulayarak, “Azerbaycan ile Türkiye aras?nda dostluk ve karde?li?in, stratejik ortakl?k ve müttefikli?in derin tarihi kökleri var. Halklar?m?z ortak milli manevi de?erleri ile birbirine s?k?ca ba?l?. Karaisal? Belediyesi ile Jabrayil ?lçe Yürütme Makam? aras?ndaki niyetlerin protokolünün imzalanmas? bu ili?kileri güçlendirecek. Hay?rl? olsun” dedi.

Karaisal? Belediye Ba?kan Yard?mc?m?z Recep Ak ise gazetecilere verdi?i röportajda “Biz iki devlet, bir milletiz. Bugün Karaisal? Belediyesi ve Jabrayil ilçesi karde? ?ehir protokolü imzalad?. Kar??l?kl? ziyaretlerle kültürel ve sosyal ili?kileri daha da geli?tirmek ve karde?li?i güçlendirmek istiyoruz “diye konu?tu.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın