Meclis Gündemi

 

06 KASIM 2017 MECL?S GÜNDEM?

TAR?H VE SAAT : 06/11/2017 SALI saat 10:00

TOPLANTI YER?: KARA?SALI BELED?YES? MECL?S TOPLANTI SALONU

GÜNDEM:

  1. Belediyemiz E?itim,Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun K?zlar Kulesi ile ilgili komisyon raporunun görü?ülmesi
  2. Meclis Üyesi Abdulcelil SAK’?n meclis üyeli?i ile ilgili teklifin görü?ülmesi
  3. Belediyemiz Fen ??leri Müdürlü?ünce haz?rlanan 1/1000 ölçekli imar plan? ile ilgili teklif

Yorum Kapalıdır.