Birimlerimiz

 1. Yaz? ??leri Müdürlü?ü

 2. Mali Hizmetler Müdürlü?ü

 3. Fen ??leri Müdürlü?ü

 4. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü?ü

 5. ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ü

 6. ?mar ve ?ehircilik Müdürlü?ü

 7. Emlak ve ?stimlak Müdürlü?ü

 8. Zab?ta Müdürlü?ü

 9. Kültür ve Sosyal ??ler Müdürlü?ü

 10. Muhtarl?klar Müdürlü?ü

 11. Ruhsat ve Denetim Müdürlü?ü

 12. Destek Hizmetleri Müdürlü?ü

 13. K?rsal Hizmetler Müdürlü?üTemizlik ??leri Müdürlü?ü

Yorum Kapalıdır.