Projeler

ev-hanimlari-dogada-yetisen-yenilebilir-otlarin-pesine-dustu-CHA-1403425-1-t

KARAİSALI’DA YENİLENEBİLİR YABANİ NEBATIN ARAŞTIRILMASI VE EKOTURİZİM GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

PROJENİN AMACI:

GENEL AMAÇ: Kalkınma Bakanlığı’nca onaylanmış ve yürürlükte olan Çukurova Bölge Planının stratejik amaçları arasında bulunan “Bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek” tedbirine ve Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile Karaisalı Belediyesince uygulanan “Karaisalı Kırsalında Esas Potansiyel ve Dinamiklerin Belirlenmesi, Stratejik Yol Haritası Çıkarılması Projesi Sonuç Raporu’nun 46 ve 47 numaralı stratejik eylem önereleri “Karaisalı’nın Turistik tanıtımı,tur rotalarının belirlenmesi ve ilçeye turlar düzenlenmesi”tedbirlerine uygun olarak,Karaisalı ilçesinde ekotrurizm gelişmesinde katkıda bulunmaktır.

ÖZEL AMAÇLAR VE FALİYETLER:

a)Karaisalı ilçesinde başlatılan çalışmalar bütünü içerisinde, Çakıt Havzasında seçilen Kocaveliler ,Kapıkaya, Altınova, Durak ,Murtçukuru ,Bucak ,Kıralan ,Demirçift ve Bolacalı kırsal mahallelerinde yerleşik halkın eğitilmesi ,bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi yoluyla doğada var olan ve yerel halkın zaman zaman kendi mutfağında değerlendirildiği yenilebilir yabani otların ,yeni kuşaklara tanıtılması amacıyla kitapçık basımı;

b)Ç.Ü. Karaisalı Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Proğramı ve Karaisalı Belediyesi işbirliğinde “İlçe tanıtım elemanı” yetiştirilmesi;

C)Karaisalı ve köylerinde yenilebilir yabani otlardan yapılan yemek tariflerinin derlenmesi, ot çeşitleriyle birlikte tanıtım amaçlı basılı yayın hazırlanması;

e)Adana’daki turizm dernekleri,acentaları ve turizmle ilgili kamu kuruluşları , basın ve yayın araçları aracılığıyla Karaisalı ‘nın tanıtımı amacıyla seçili bölgeye “ot tanıtıma ve toplama turları” düzenlenmesi;

f)Proje bölgesinde yaşayan halkın gelirinde:

1-Ot toplayıp ilçe pazarında ve turla gelenlere yenilebilir ot satışı,

2-Ot toplamak amacıyla bölgeye gelenlere “tanıtım hizmeti verilmesi” yoluyla artış sağlanarak aile bütçelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

HEDEF GRUPLAR

Projenin iki ana hedef gurubu bulunmaktadır.

Birinci grup ,Adana’da yaşayan ev hanımları; ikinci grupsa Karaisalı ‘nın proje bölgesi olarak seçilen kırsal mahallelerinde yaşayan ev hanımları  ve Karaisalı Meslek Yüksekokulları mezunlarıdır.

Birinci gruptakiler tur hizmeti yanında, gezide ot toplanacak veya satın alacaklar; ikinci gruptakiler yenilebilir yabani otları toplayıp satarak aile bütçelerine katkıda bulunulacaktır.

KARAİSALI’DA YENİLENEBİLİR YABANİ NEBATIN ARAŞTIRILMASI VE EKOTURİZİM GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

PROJE SAHİBİ

-Karaisalı Kalkınma,Yardımlaşma ve Girişimciliği Destekleme Derneği

-Girişimciliği Destekleme Derneği

PROJE ORTAKLARI

-Karaisalı Belediyesi

-Karaisalı Meslek Yüksekokulu

PROJE FİNANSÖRLERİ

-İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi

-Karaisalı Belediyesi

PROJE UYGULAMA TARİHLERİ

19 Ekim 2015-24 Nisan 2016

SAHA ARAŞTIRMALARI

-30 kasım -25 Aralık 2015 arası

Tanıtım Elemanı Yetiştirme Kursu

4 Ocak – 12 Şubat 2016

Adana’dan Karaisalı’ya Ot Toplama Turları

15 Şubat -15 Nisan 2016 arası

Bir Yorum Yazın