Meclisimiz Ekim Ayı Toplantılarını Gerçekleştirdi

  • Yazının Tarihi: 20 Ekim 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Belediye meclisimiz Ekim ay? ola?an meclis toplant?lar?n? gerçekle?tirdi.

Meclis Ba?kan?m?z Saadettin Aslan’?n ba?kanl???nda gerçekle?tirilen meclis toplant?m?z?n son oturumu yoklama al?narak ba?land?.

Meclis üyelerimizin gündem d??? konu?malar?n?n ard?ndan gündem maddelerine geçildi. Gündemde bulunan belediyemize ait 2018 y?l? gelir ve gider bütçesi meclis üyelerimiz taraf?ndan oy çoklu?u ile kabul edildi.

Belediye meclisimiz bir sonraki toplant?n?n günü ve saatinin belirlenmesi ile kapand?.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın