Kaymakam Polat’a Veda Programı Düzenlendi

  • Yazının Tarihi: 13 Eylül 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

?çi?leri Bakanl???’n?n kararnamesiyle Bitlis iline vali yard?mc?s? olarak atanan Karaisal? Kaymakam? Tolga Polat onuruna veda program? düzenlendi.

Belediye Ba?kanl???m?z ve ilçe siyasi parti ba?kanlar? taraf?ndan düzenlenen veda program?na Kaymakam Tolga Polat, Belediye Ba?kan?m?z Saadettin Aslan, siyasi parti ilçe ba?kanlar?, meclis üyeleri, kurum amirleri, mahalle muhtarlar? ve ilçeden vatanda?lar kat?ld?.

Program? tertip eden Belediye Ba?kan?m?z Saadettin Aslan ve ilçe siyasi parti ba?kanlar?na te?ekkür eden Kaymakam Tolga Polat, “Karaisal?’da 10 ay kadar hizmet etme imkan?m oldu. Do?du?um ilçeye daha uzun süre hizmet etmek isterdim. Ancak ülkemizin içinde bulunmu? oldu?u durum dolay?s?yla do?u bölgemiz önem arz etmektedir. Do?u bölgemize tecrübeli personelin istihdam? yönünde talebin oldu?u belirtildi. Bu güne kadar ilçemiz ad?na elimizden gelen gayreti göstermeye çal??t?k. Ben Karaisal?’n?n evlad?y?m. ?n?allah ileride ilçeme tekrar hizmet etme imkan?m olur. Görevimiz gere?i Karaisal?’dan ayr?lm?? olsam da gönlüm her zaman sizlerle olacak” dedi.

Belediye Ba?kan?m?z Saadettin Aslan ise, “?lçemizde 10 aya yak?n bir süredir hizmet eden de?erli kaymakam?m?z Tolga Polat beyi gönlümüz istemese de u?urlamak zorunday?z. Devlette devaml?l?k esast?r. Kaymakam?m?za, ilçemize yapm?? oldu?u hizmetlerden dolay? te?ekkür ediyorum. Yeni görevinde ise ba?ar?lar diliyorum” dedi.

Program?n sonunda ise toplu hat?ra foto?raf? çekildi.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın